PIESLĒDZIES UN MĀCIES


pieslēgties e-apmācību portalam

Jaunumi 19.04.2016

Nākamas trīs, 40 stundu profesionālās pilnveides, specializēto zināšanu apguves programmas kursā "Darba aizsardzība un drošība" būs: Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, Metālapstrādē, elektrisko iekārtu, automobiļu, dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana, kuģu un laivu būve, Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas izstrādājumu ražošana. To īstenošanu sāksim 2016.g. maija sākuma.


Par mums

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde Mācību centrs „SPECIĀLISTS” ir Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Darba aizsardzības administrācija Latvija” dibināta un LR Izglītības un zinātnes ministrijā reģistrēta izglītības iestāde (reģ.Nr.3360802136).
2014.gada 22.janvārī mācību centrs ir saņēmis Izglītības kvalitātes valsts dienesta Izglītības iestādes akreditācijas lapu Nr. AI 8261 ar akreditācijas termiņu 25.01.2021.g.
Nacionālais standartizācijas, akreditācijas un atbilstības novērtēšanas centrs atzinis ka, Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes Mācību centrs „SPECIĀLISTS” kvalitātes vadības un iestādes labas pārvaldības sistēma, atbilst kvalitātes standartam IAS 9001:2014

Vairāk

Kā tas notiek ?

Profesionālās izaugsmes un personīgās attīstības izglītības programmas apguve nav sarežģīts process, apguves formas ir dažādas - klātiene, neklātiene, tālmācība. Mācību centra uzdevums, atvieglot tālākizglītības iespējas visam vecuma grupām. Tālākizglītība nav tikai izglītība savam vajadzībām, tālākizglītība palielina cilvēka konkurentspēju darba tirgu!

Vairāk

Noderīgi

Noderīgi SPECIĀLISTS

 

Iiepazaties ar Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras plašu klāstu publikācijām par dažādiem darba aizsardzības jautājumiem, ka arī citu saistošo mācībām informāciju.

Vairāk

Darba aizsardzības administrācija


Mūsu sadarbības partneri:
Darba aizsardzības administrācija Latvija
Bišers un partneri
A/S Lords&co
Valsts darba inspekcija
RSU