Darba aizsardzības koordinatora apmācība

pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma 40 stundu profesionālas pilnveides izglītības programma;

„Darba aizsardzība un drošība” 40 stundu profesionālas pilnveides izglītības programmas licence;

Programma 40 stundu teorijas kursi Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma uzticības personām un darba aizsardzības koordinatoriem
Tuvākie klātienes kursu norises datumi:* Pirmajā mācību dienā, nodarbības sākās ar ievadlekciju
plkst. 10:00, turpmākajās nodarbības sākas plkst. 10:30;

** Eksāmenu var kārtot arī vēlāk ar jebkuru citu grupu.

Vietu skaits katrā grupā ierobežots;

Klātienu kursu grafikos iespējamas operatīvas izmaiņas.
Grafikus lūgums skatīt e-APMACĪBU portalā.

Mērķa auditorija un programmas mērķi Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt pamatlīmeņa teorētiskās zināšanas, kas nepieciešamas uzticības personām un darba aizsardzības koordinatoriem par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem, lai  tie  spētu  veikt darba aizsardzības koordinatoru vai uzticības personas pasākumus uzņēmumā vai iestādē.

UZMANĪBU: lai apgūtu programmu nepieciešamais izglitības līmenis: vismaz vidēja izglitība

Profesionālās 
izglītības 
programmas 
mērķis

aizsardzības jautājumus valsts, pašvaldības iestādēs un organizācijās, valsts un pašvaldību dibinātās institūcijās, sabiedriskajās organizācijās un komercsabiedrībās.

Programmas saturs

 1. 1. Darba aizsardzības organizatoriskās prasības
  2. Darba vides riska faktori
  3. Darba vides riska samazināšana
  4. Elektrodrošības pamati
  5. Ugunsdrošības pamati
  6. Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos darbā

Mācību rezultāts

Ministru kabineta noteiktā parauga apliecību izsniedz personai, kura apguvusi attiecīgo izglītības programmu un saņēmusi vērtējumu atzīmi (ne mazāku par 4 "gandrīz viduvēji" 10  ballu  vērtējuma  skalā) vai "ieskaitīts" visos izglītības  programmas mācību kursos un pārbaudījumos. 

Pēc apliecības iegūšanas

Apgūstot 40 stundu teorētisko programmas daļu un sekmīgi nokārtojot pārbaudījumu, izglītojamais saņem noteiktā parauga apliecību un varēs veikt uzticības personas vai darba aizsardzības koordinatora pienākumus.

Tālākās izglītības iespējas:

Pēc darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmas 40 stundu teorijas apguves persona var apgūt 40 stundu specializēto darba aizsardzības zināšanu programmu  būvniecībā

Stundu skaits

40 stundas (1 stundas ilgums 45 minūtes)

Maksa vienai personai

105,00 EUR *  (elektroniskie mācību materiāli e-portālā un drukātie izdales materiāli apmeklējot klātienes lekcijas )

Dāvanā, Darba aizsardzības instrukciju komplekts no DD24.lv, 29,99 EUR vērtībā

 
* Saskaņā ar pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta 12.punktu nav PVN objekts


Pietekties